تخفیف های نت برگ برای پیرسینگ

پیرسینگ یا سوراخ کردن بدن، از قدیمی ترین اشکال و سنت های جواهر آرایی در میان همه ی تمدن های دنیاست. از ایران تا مصر و چین، چه در فرهنگ های غربی و چه در میان فرهنگ های شرقی، سوراخ کردن گوش و یا برخی از نواحی بدن برای تعبیه ی جواهرآلات یک عمل رایج بوده است. این موضوع آنچنان در میان فرهنگ های کهن رایج است که می توان نشانه های رواج این عمل را در کتاب های مقدس و هم در اساطیر کهن یافت. به عنوان مثال در کتاب پیدایش انجیل، ابراهیم به همسر اسحاق یک حلقه ی بینی هدیه می دهد که خود نشان دهنده ی رونق پیرسینگ در زندگی مردم کهن است. قصد دارید که پیرسینگ را تجربه کنید؟ نت برگتخفیف های جذابی بر روی پیرسینگ ارائه می کند که می توانید این تخفیف ها را در این صفحه مشاهده کنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال