تخفیف های نت برگ برای پی آر پی مو

در پی آر پی یا پلاکت درمانی، خون در سانتریفیوژهای خاصی قرار می‌گیرد تا پلاکت‌های آن افزایش پیدا کند. سپس پلاسما خون به همراه پلاکت‌ها به ناحیه مورد درمان تزریق می‌شوند. پلاکت‌ها دارای فاکتورهای رشد هستند که باعث بازسازی سلول‌های بدن می‌شوند. پلاکت درمانی موی سر باعث می‌شود مواد مغذی به طور مستقیم به فولیکول مو برسد و باعث جلوگیری از ریزش مو و همچنین رشد مو شود. از آنجایی که در پی آر پی مو از خون خود فرد استفاده می‌شود تقریبا عوارض آن در حد صفر است.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال