تخفیف های نت برگ برای کارواش در محل

گاهی یک قرار مهم دارید ولی ماشینتون کثیف شده و حتما باید شسته بشه. ولی انقدر کار برای انجام دادن دارید که وقت نمی‌کنید به کارواش ماشین مراجعه کنید. در این مواقع بهترین انتخاب کارواش در محل هست. یعنی همینطور که مشغول انجام دادن کارهات هستی، متخصص‌های روشویی ماشین می‌یان به محل کار یا محل زندگی و ماشینتون رو به خوبی یک کارواش اتوماتیک یا کارواش با آب گرم می‌شورن. وای که چقدر می‌شه با این روش توی زمان صرفه‌جویی کرد.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال