تخفیف های نت برگ برای کارواش سیار

گاهی هر زمان که تصمیم به شستشوی خودرو می‌گیرید، فرصت اینکه خودرویتان را با کارواش ماشین برسانید فراهم نمی‌شود. برخی اوقات مشغله‌های کاری، ترافیک، کمبود زمان و... شما را برای رفتن به کارواش پشیمان می‌کند. در این مواقع می‌توانید از خدمات کارواش سیار استفاده کنید. چون بسیاری از کارواش ها سیار شده‌اند و به خدمات کارواش در محل می‌پردازند. البته استفاده کم و مدیریت شده از آب نیز یکی از ویژگی‌های ممتاز این نوع کارواش هاست

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال