تخفیف های نت برگ برای کاشت ناخن قالبی

اگر کاشت ناخن انجام داده باشید حتما اسم کاشت ناخن قالبی را بارها شنیده اید. این روش به دلیل سرعت بالا و راحت بودن اجرا طرفداران خاص خودش را دارد. در کاشت ناخن قالبی، مواد را داخل قالب ناخن مصنوعی می‌گذارند و بعد از شکل گرفتن روی ناخن‌های اصلی فشار می‌دهند تا مواد روی ناخن خشک شود. البته قبل از آن باید مواد ضد قارچ را روی ناخن قرار دهند. اگر به دنبال یک کاشت ناخن ساده و شیک هستید می توانید از این روش استفاده کنید.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال