تخفیف های نت برگ برای کباب بختیاری

همه ما ایرانی‌ها قوم بزرگ بختیاری را به غیرت و رشادت آنها می‌شناسیم اما در کنار آن، یکی از شهرت‌های ایل بختیاری را می‌توان کباب بختیاری دانست. کبابی که معمولا از تکه‌های برابر و مساوی گوشت و مرغ تشکیل شده که یکی در میان روی سیخ قرار می‌گیرند و با آتش تند زغال طبخ می‌شوند. البته بختیاری‌ها، کباب‌های متنوع و خوشمزه دیگری نیز دارند اما این نوع کباب را می‌توان یکی از معروفترین کباب های بختیاری دانست. برای خوردن چلوکباب بختیاری در بهترین رستوران های تهران و شهرهای دیگر، پیشنهادهای نت‌برگ که با تخفیف‌های خوب همراه است را از دست ندهید.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال