تخفیف های نت برگ برای کباب ترکی

کباب ترکی، دونر کباب یا شاورما تقریبا یک نوع طرز طبخ گوشت هستند و شاید تفاوت آنها در مخلفات و نوع نان آن باشد. کباب ترکی همانطور که از نامش پیداست منشا از کشور ترکیه دارد. کباب ترکی نه تنها در کشور ما که در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان نیز طرفداران پر و پا قرص دارد. معمولا گوشت‌های مخصوص به کباب ترکی که از گوشت قرمز و گوشت مرغ تشکیل شده‌اند، روی سیخ‌های گردان اجاق‌های ایستاده قرار می‌گیرند. مشعل اجاق‌های ایستاده باعث می‌شود گوشت به خوبی مغز پخت شود و آب آن نیز باعث پخته شدن دیگر مخلفات کباب ترکی ‌شود.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال