تخفیف های نت برگ برای کربوکسی تراپی

تزریق گاز کربنیک به زیر پوست را کربوکسی تراپی می‌گویند که برای اعمال مختلفی همچون جوانسازی، رفع سیاهی دور چشم، درمان سلولیت و چاقی و... کاربرد دارد. کربوکسی‌تراپی به نوعی باعث گول خوردن بدن می‌شود. زیرا بدن احساس می‌کند در آن ناحیه با کمبود اکسیژن مواجه هستیم. بنابراین تمام سعی‌اش را می‌کند با افزایش جریان خون، اکسیژن را به آن ناحیه برساند. همین افزایش جریان خون باعث بهبود شرایط جسمی، جوانسازی و حتی رفع چربی و سلولیت می‌شود.

نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال