تخفیف های نت برگ برای کرم مرطوب کننده

کرم‌های مرطوب کننده با خاصیت آبرسانی به پوست عمل می‌کنند. این کرم‌ها آب مورد نیاز پوست برای رسیدن به شادابی و طراوت را به آن می‌رسانند و از خشک و زبر شدن آن جلوگیری می‌کنند. کرم مرطوب کننده به حفظ درخشندگی پوست کمک کرده و با از میان برداشتن سلول‌های مرده پوست، طراوت پوست را نمایان می‌کند. کرم مرطوب کننده پوست چرب با کرم مرطوب کننده پوست خشک به دلیل نحوه عملکرد و میزان چربی با هم متفاوت هستند. تقریبا برای پوست هر نقطه ای از بدن کرم مرطوب کننده متفاوتی وجود دارد که با ساختار پوست آن ناحیه هماهنگ باشد.


(بدون نت برگ فعال)