تخفیف های نت برگ برای کرم مرطوب کننده

کرم‌های مرطوب کننده با خاصیت آبرسانی به پوست عمل می‌کنند. این کرم‌ها آب مورد نیاز پوست برای رسیدن به شادابی و طراوت را به آن می‌رسانند و از خشک و زبر شدن آن جلوگیری می‌کنند. کرم مرطوب کننده به حفظ درخشندگی پوست کمک کرده و با از میان برداشتن سلول‌های مرده پوست، طراوت پوست را نمایان می‌کند. کرم مرطوب کننده پوست چرب با کرم مرطوب کننده پوست خشک به دلیل نحوه عملکرد و میزان چربی با هم متفاوت هستند. تقریبا برای پوست هر نقطه ای از بدن کرم مرطوب کننده متفاوتی وجود دارد که با ساختار پوست آن ناحیه هماهنگ باشد.