تخفیف های نت برگ برای گرافیک

گرافیک از واژه ی یونانی گرافیکوس است، به معنی "هرآنچه به طرح زدن مربوط است". اما تعریف امروزی گرافیک به هر عملی اطلاق می شود که در آن طرح زدن نقشی ایفا کند. کلمه ی طراح هم از همین واژه مشتق شده و به معنی کسی که است که در کسب و کار طراحی است. ما در نت برگ، مجموعه ی منظمی از همه ی حیطه های مرتبط با طراحی را گردآوری کرده ایم که این دسته بندی ها در همه گروه های فروش نت برگ منتشر شده است. می توانید لوازم مورد نیاز خود را از روی سایت نت برگ با تخفیف های جذاب خریداری کنید، یا می توانید برای یک کلاس گرافیک آماده شوید، برنامه های آموزشی را امتحان کنید و یا از خدمات طراحی استفاده کنید. خدمات طراحی که روی سایت آماده شده است، از یک چاپ ساده روی لیوان، تا طراحی نمای یک ساختمان متفاوت است.

(بدون نت برگ فعال)

نت‌برگ‌های غیر فعال