تخفیف های نت برگ برای بوفه شام

برای یک شب فوق العاده، یک شام فوق العاده هم لازمه که اون هم اگر در یک فضای شیک و مجلسی با بوفه شام نباشه، باز هم لذت لازم رو نداره. بوفه های شام آزاد و مجهز در محیطی شیک و مجلل و در اکثر موارد، همراه با موسیقی زنده، همه و همه با قیمت های تخیف خورده در نت برگ فراهم شده است.


نت‌برگ‌های فعال

نت‌برگ‌های غیر فعال